Woningbouw stationsgebied in sneltreinvaart door gemeenteraden Zeist en Utrechtse Heuvelrug


DRIEBERGEN-ZEIST 4 juni 2024 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de gebiedsvisie voor het stationsgebied Driebergen-Zeist tussen 19.30-21.00 uur in de raadzaal van het Cultuurhuis Pleiade aan het Kerkplein 2, 3941 HV in Doorn. De gemeenteraad is hierover ook geïnformeerd via raadsinformatiebrief met de titel 'Voortgang Gebiedsvisie Driebergen/Zeist'

Tijdens deze informatieavond worden de drie ruimtelijke scenario's toegelicht, wordt de opbrengst uit het participatietraject gedeeld en wordt een voorzichtige doorkijk gegeven richting een voorkeursscenario.