Geen woontorens bij station Driebergen-Zeist


DRIEBERGEN-ZEIST Rondom het station Driebergen-Zeist worden plannen gemaakt voor de grootste ruimtelijke ingreep in de regio sinds decennia. Er zijn scenario's opgesteld voor een woonkern van Vinex-achtige proporties tmidden in de natuur en dwars door een van de belangrijkste ecologische knooppunten van midden-Nederland. Dit is ongekend in een gebied met zulke hoge natuurwaarden in de zone van landgoederen en buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. De ontwikkeling van dit gebied is voor de natuur van grote betekenis en zal naar verwachting landelijke aandacht trekken. De risico's van overhaaste besluitvorming zijn groot.

GoedVolk wil op basis van de kracht van samenwerking en inzet en bundeling van kennis bij burgers met duurzame bewonersorganisaties uit Zeist en Utrechtse Heuvelrug, zoals Werkgroep MilieuZorg Zeist, Werkgroep Natuurlijk Zeist-West, Beter Zeist, Tussen Heuvelrug en Wetering (THW), Werkgroep Biodiversiteit Kromme Rijncorridor, Bewonerscollectief Odijkerweg en Bewonersvereniging Hoge Dennen een alternatief voorkeursscenario opstellen met versterking van natuur, landschap en ecologische structuur.

In een open brief stellen een burgercoalitie aan de beide gemeenteraden een alternatieve route voor om een plan te maken dat oog heeft voor de natuur én de woningbehoefte en dat de natuurlijke draagkracht van het gebied versterkt en niet ontregelt. Lees het volledige voorstel via: https://www.iedereenisgoedvolk.nl/post/persbericht