Utrecht kan nieuwe stappen zetten voor de toekomst landelijk gebied


REGIO De provincie Utrecht krijgt 249 miljoen euro van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de uitwerking van het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Dit bedrag is beschikbaar gesteld op basis van de maatregelpakketten die Utrecht eerder indiende bij het Rijk. Het geld is bestemd voor de uitvoering van projecten die al op korte termijn bijdragen aan een toekomstbestendig en gezond landelijk gebied. Bron: Provincie Utrecht