Vernieuwd Rosarium verbindt buurtbewoners


DRIEBERGEN In 1936 is in het kader van een werkverschaffingsproject een fraai rosarium aangelegd aan de Rosariumlaan in Driebergen-Rijsenburg. Het waren toen de crisisjaren en overal in Nederland werden bouwprojecten uit de grond gestampt om mensen aan het werk te houden, het rosarium was er één van. Recentelijk is door de gemeente Utrechtse Heuvelrug het rosarium dat compleet 'op’ was geheel gerenoveerd. In nauwe samenspraak met omwonenden en buurtgenoten is daarbij afgesproken dat het hekwerk rondom het rosarium niet zou worden vervangen maar door inzet van vrijwilligers uit de buurt zou worden opgeknapt.

Afgelopen weekend zijn in dat kader een kleine dertig mensen aan de slag gegaan om het hekwerk te voorzien van een nieuwe 'standgroene' verflaag. Er moest daarvoor eerst flink worden geschuurd om de oude verf en roest te verwijderen. Er werden groepjes geformeerd van mensen die niet direct elkaars buurman of bevriend waren waardoor de werkochtend ook voor verdere onderlinge verbinding heeft gezorgd. Bij het rosarium in de door 20/30-jaren huizen gekenmerkte Tuinwijk Sterrebosch was recentelijk ook al een informatiebord geïnstalleerd waardoor bezoekers ook een indruk kunnen krijgen over deze wijk van Driebergen-Rijsenburg