Utrechtse Heuvelrug maakt nieuwe afspraken met Woonzorg Nederland en Habion


HEUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met Habion en Woonzorg Nederland nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2024-2026. Beide landelijke corporaties richten zich met name op ouderenhuisvesting en mogen nu beide maximaal 15% van de vrijkomende woningen verhuren aan kwetsbare ouderen met een hoger inkomen. Hierdoor ontstaat meer doorstroming en afwisseling in inkomensgroepen in de wooncomplexen voor ouderen.

Verder werkt Utrechtse Heuvelrug samen met Habion en andere partijen aan de herontwikkeling van nieuwbouw op de locaties Sparrenheide en Nassau Odijckhof in Driebergen. Met Woonzorg Nederland is afgesproken dat zij werkt aan aantrekkelijke woongebouwen en ondersteunende diensten die ruimte geven aan ontmoeting, zorg voor elkaar en contact met de buurt.

Jaarlijks maken gemeenten prestatieafspraken met woningcorporaties in hun gemeente. Dit is bij wet zo geregeld. De per 1 januari 2022 gewijzigde Woningwet geeft corporaties en gemeenten meer vrijheid om samen maatwerkafspraken die het beste passen bij de lokale situatie.