Plannen Huis Doorn enthousiast ontvangen. Voetbalveld wordt Automobile Vorfahrt

DOORN - In huis Doorn presenteerde het Rijksvastgoedbedrijf vandaag het definitieve ontwerp voor het herstel van het monumentale park.

Meest in het oog springend ten opzichte van de plannen in 2018 is dat de kap van de beukenlaan geschrapt is. Was er in 2018 nog sprake van kap van 269 bomen. In de nieuwe plannen is dit teruggebracht tot 30. Belangrijkste reden voor de kap van een aantal bomen in de naaldbomentuin (Pinetum) is de aanleg van een extra ingang voor logistiek verkeer. Het Pinetum is ooit aangelegd door Keizer Wilhelm II. Bezoekers werd gevraagd en naaldboom mee te nemen, die een plekje kreeg in de naaldbomentuin.

Ook het 'voetbalveld' aan de voorzijde van het kasteel wordt in oude luister hersteld. Nu nog een kale vlakte, wordt heringericht als Automobile Vorfaht, zoals het was ten tijde van de Duitse Keizer, die er indertijd vol voor trots poseerde.

Jaap Holwerda deed namens de inwoners van de Utrechste Heuvelrug een verzoek om het prieel, dat na brandstichting staat weg te kwijnen in een hoekje van het park, weer in oude luister te herstellen.

De vergunningsaanvraag is eind vorig jaar ingediend bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  Na akkoord gaat het zeker nog 5 jaar duren voor de herinrichting kan worden afgerond en het park in oude luister is hersteld.


De plannen voor 2018 met grootschalige bomenkap zijn van tafel


In de nieuwe plannen vindt vrijwel alleen kap plaats voor inrichting van een dienstingang


Het voetbalveld voor het kasteel wordt Automobile Vorfahrt