AZC school in Leersum wordt vernieuwd


De school op het asielzoekerscentrum in Leersum wordt vernieuwd. Dit is volgens de afspraken die de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft gemaakt met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in de bestuursovereenkomst “inzake de verlengde vestiging van de opvanglocatie Hoogstraat 8 te Leersum” uit 2021, geldig tot 2042.

Onderdeel van de bestuursovereenkomst is dat de gemeente onder ander zorg draagt voor het vernieuwen van de huisvesting van de school op de opvanglocatie. Het huidige gebouw is vanwege de technische staat toe aan vernieuwing. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om niet voor renovatie, maar voor vervangende nieuwbouw te gaan die voor ca. 20 jaar kan blijven staan. Voor het bouwen van de nieuwbouw heeft de gemeente subsidie gekregen via het COA

Wereldkidz verzorgt al jaren het onderwijs aan de asielzoekerskinderen. Het schoolbestuur van Wereldkidz gaat ook het gebouw op de huidige locatie realiseren. De omvang van de nieuwbouw wordt vergelijkbaar met het huidige schoolgebouw. Het wordt een sober maar doelmatig schoolgebouw met aandacht voor een prettig binnenklimaat. Dit is belangrijk voor een goede leer- en werkomgeving voor de kinderen en docenten. Het doel is om in de zomervakantie van dit jaar het schoolgebouw te vervangen. Dat is mogelijk, omdat zowel het huidige als het nieuwe gebouw bestaat uit schoolunits die elders zijn gemaakte en eenvoudig te transporteren zijn.

Wethouder Karin Oyevaar zegt over deze ontwikkeling: “Op basisschool De Hoogstraat wordt al meer dan 30 jaar met veel passie lesgegeven aan kinderen die in het asielzoekerscentrum in Leersum wonen. Voor leerkrachten en kinderen is het belangrijk dat dat gebeurt in een geschikte ruimte. De units die er nu staan zijn sterk verouderd. Daarom gaan we samen met de school aan de slag om die te vervangen voor een nieuw schoolgebouw, zodat De Hoogstraat een plek blijft waar kinderen én leerkrachten fijn en gezond naar school kunnen gaan!”

Wubbo J. Wever, bestuurder van WereldKidz zegt: "Ik ben blij dat er een fijne nieuwe school komt. Daar gaan bevlogen medewerkers elke schooldag, net als nu, prachtig passend onderwijs verzorgen voor onze nieuwkomers. Deze medewerkers en kinderen verdienen een mooi gebouw waar ze samen kunnen leren."