Participatie gebiedsvisie station Driebergen-Zeist van start

Foto: Wikipedia

Het gebied rond het station Driebergen-Zeist is meer dan een plek waar bezoekers gebruik maken van het OV. Deze plek heeft alles in zich om een nieuwe kern te worden. Met meer ruimte voor wonen, werken, sporten en groen. Daarom werken de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist samen aan een gebiedsvisie voor Driebergen-Zeist. Hierbij willen de gemeenten zoveel mogelijk huidige en toekomstige bewoners en gebruikers van dit gebied betrekken. Daarom is een uitgebreid participatietraject gestart.

Wethouder Rob Jorg – gemeente Utrechtse Heuvelrug: “Als gemeenten willen we nadrukkelijk samen werken aan Driebergen-Zeist. Daarom starten we met luisteren. Deze maand spreken we bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Ook gaan we op straat in gesprek met inwoners en geïnteresseerden. We vinden het belangrijk om zo veel mogelijk verschillende mensen te spreken over de toekomst van ‘Driebergen-Zeist’.”

Wethouder Angèle Welting – gemeente Zeist: “Niet alleen spreken we mensen uit het gebied, we zijn ook benieuwd naar de mening van mogelijke, toekomstige bewoners en gebruikers. Daarom gaan we op het station in gesprek met forenzen en spreken we ook mensen in het centrum van Driebergen en Zeist en in Odijk. Ik nodig iedereen uit om mee te doen en hun mening te geven. Zo zetten we samen dit gebied op de kaart.”