400.000 euro extra voor opvang asielzoekers in Leersum


LEERSUM De Spreidingswet voorziet erin dat iedere gemeente een opgaaf krijgt voor de opvang van asielzoekers. Binnen de provincie is uitruil mogelijk tussen gemeenten op asielopvang en huisvesting van statushouders of Oekraïne opvang.. Het idee is dat sommige gemeenten meer van het één en andere gemeenten meer van het ander kunnen doen.

Utrechtse Heuvelrug heeft op dit moment 525 asielopvangplekken op AZC Leersum. Volgens de Spreidingswet hoeven dat er maar 313 te zijn. In Utrechtse Heuvelrug zijn er dus 212 plekken extra. Ook zijn er 100 extra opvangplekken voor Oekraïners, maar dat eindigt eind 2024. 

De bonus voor iedere extra opvangplek is €2.000. Voor Utrechtse Heuvelrug betekent dit een extra inkomstenbron van €400.000,= in 2 jaar. 

Indien regiogemeenten kleinschalige opvanglocaties inrichten, dan kunnen deze vanuit AZC Leersum
als ‘hub’ (knooppunt) bediend gaan worden voor de taken die het COA uitvoert. Dit past binnen onze
houding dat we ons ruimhartig en barmhartig inzetten voor een goede opvang van asielzoekers en
nieuwkomers en het past ook binnen de regionale samenwerking die al vorm krijgt op de onderwerpen
werk, taal en integratie/vroege inburgering.