Burgemeester Naafs besluit tot beëindiging cameratoezicht in Driebergen-Rijsenburg


DRIEBERGEN Het tijdelijke cameratoezicht in en rondom de Groenhoek in Driebergen-Rijsenburg wordt per 31 maart 2024 beëindigd. De reden hiervan is dat uit politiecijfers blijkt dat er gelukkig nauwelijks nog incidenten in de Groenhoek zijn. 
Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat het veiligheidsgevoel is vergroot. Politie en gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn van mening dat de camera’s en preventieaanpak hier een positieve bijdrage aan hebben geleverd.

Burgemeester Naafs geeft aan: “De camera’s hebben een positieve bijdrage geleverd aan het terugdringen van het aantal incidenten en het vergroten van het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers. Daarom is het niet meer nodig en heb ik, mede op advies van de teamchef van politie en de officier van justitie, besloten om het cameratoezicht te beëindigen”. De gemeente en de politie blijven de situatie in de Groenhoek monitoren en de vaste palen blijven staan. Bij nieuwe incidenten beraadt het bevoegd gezag zich over de inzet van daarbij passende maatregelen.

Integrale aanpak
Naast de afgelopen periode van het cameratoezicht, blijft gemeente Utrechtse Heuvelrug intensief samenwerken met haar partners zoals de politie, het Sociaal Dorpsteam en woningbouwcorporatie NabijWonen. Het doel is om zo tot een verdere structurele verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in het gebied te komen.

Meld Misdaad Anoniem
Ondanks dat het nu goed gaat blijft de betrokkenheid van inwoners en ondernemers om de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving te verbeteren heel erg nodig. Zonder informatie is het onmogelijk om de leefbaarheid te verbeteren, de openbare orde te handhaven, maar ook eventuele verdachten op te sporen en te vervolgen.

Burgemeesters Naafs: “Ik wil dan ook namens NabijWonen, de politie en het Openbaar Ministerie oproepen informatie te (blijven) delen. Doorbreek de stilte en doe veilig en anoniem melding bij verdachte situaties en/of het vermoeden van misstanden. Zonder deze informatie is het vervolgen en straffen van de daders vrijwel onmogelijk’’.

Heeft u een vermoeden of signaal van criminaliteit in uw buurt? U kunt altijd contact opnemen met uw wijkagent. Blijft u liever anoniem? U kunt iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis) of via www.meldmisdaadanoniem.nl.


De gemeente geeft daarbij aan dat het ondanks het beëindigen van de cameratoezicht noodzakelijk is en blijft om zelf incidenten te melden bij de politie. In geval van spoed of direct (levens)gevaar kan dit via 112. Bij meldingen van overlast kan contact opgenomen worden met 0900-8844.