BVHlokaal: Geen windenergie in Overberg door Provincie


OVERBERG Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is in de vorige raadsperiode gezocht naar een locatie voor windenergie en niet gevonden. Na een lange zoektocht was toen gelukkig ook de locatie Overberg afgevallen. Echter, de provincie Utrecht heeft nu alsnog locaties voor windturbines aangewezen in de provincie omdat er volgens hen te weinig windprojecten zouden zijn. Dit kan de provincie doen, omdat zij formeel gezien het bevoegd gezag is voor windprojecten vanaf 5 MW. De provincie dreigt nu dus met doorzettingsmacht om toch windturbines met een tiphoogte van 240 meter in de directe omgeving van Overberg te plaatsen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is er tussen de collegepartijen BVHlokaal, VVD, D66 en SGP de volgende afspraak gemaakt: “In deze raadsperiode zal door het college geen inspanning geleverd worden voor enige voorbereiding/vergunning/verkenning in relatie tot industriële windturbines op het grondgebied van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.” 

Voorlopig is het dus allemaal nog niet zover, maar BVHlokaal blijft op het standpunt: Géén grote industriële windturbines en houdt de zorgwekkende ontwikkelingen vanuit de provincie Utrecht nauwlettend in de gaten. Lees meer >>