Einde intensieve varkenshouderij Nieuwe Steeg 2 in zicht


LEERSUM Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ingestemd met een plan om een intensieve varkenshouderij aan de Nieuwe Steeg 2 in Leersum gefaseerd om te zetten naar een regeneratief landbouwbedrijf. Dit is landbouw waarbij gewerkt wordt aan herstel van bodem en gebruik gemaakt wordt van natuurlijke processen. Hierbij wordt het gebruik van enkele bestaande gebouwen voor niet-agrarische opslag en ambachtelijke activiteiten vergroot. Een gebouw dat wat verder van het bedrijf afstaat, wordt verbouwd tot recreatiewoning. Het bouwvlak wordt ook gewijzigd zodat alle gebouwen hierbinnen liggen.

Dit initiatief dat het een stap dichterbij de uitvoering komt, heeft meerwaarde voor de gemeente, omdat de leefomgeving verbetert en het bedrijf toekomstbestendig en duurzamer wordt. Burgemeester Naafs: “Met dit plan kan deze agrarisch ondernemer de overstap maken van intensieve landbouw naar een duurzaam, grondgebonden bedrijf. Hiermee creëren we een win-win situatie voor de natuur, de omwonenden en de agrariër.”

Tegen het ontwerpbestemmingsplan dat vanaf 1 december 2023 ter inzage lag, zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan gaat nu naar de gemeenteraad om te worden vastgesteld. Daarna volgt publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan. Vervolgens ligt het opnieuw zes weken ter inzage voor de beroepstermijn.