22 maart - Extinction Rebellion Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg eist ‘Stop Met Pompen’ van papierfabriek Parenco

Vrijdag 22 maart is het Wereldwaterdag. Extinction Rebellion Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg eist dan van papierfabriek Parenco te stoppen met oppompen van schoon grondwater uit de Veluwe en over te schakelen op water uit de Nederrijn. 's Middags vinden erschillende publieksactiviteiten plaats om deze eis kracht bij te zetten.

Schoolvoorbeeld waterverspilling
Wereldwaterdag is ingesteld door de VN om mensen bewust te maken van de waarde van ons water. Water lijkt volop voorhanden, maar wereldwijd gezien is schoon en helder water slechts voor weinigen beschikbaar. Zelfs in het waterrijke Nederland dreigen verdroging en tekorten. Wereldwaterdag doet een appel op iedereen om zuinig en verstandig om te gaan met het schone grondwater dat er is. Extinction Rebellion Arnhem/Renkum (XR) volgt in dit verband al geruime tijd met grote zorg de ontwikkelingen rond Smurfit Kappa Parenco (Parenco). Naast de extreme uitstoot van stikstof, CO2 en de overlast die dit bedrijf aan omwonenden bezorgt (meer zieke bewoners, geur- en geluidsoverlast) is het de tweede industriële grootverbruiker van grondwater in Nederland. Parenco draagt bij aan een enorme verlaging van de grondwaterstand over een groot gebied en is daardoor medeverantwoordelijk voor de daaruit voortkomende vernietiging van het ecosysteem van de Veluwe. Volgens de gewijzigde vergunning mag Parenco jaarlijks 5,7 miljard liter grondwater onttrekken. Dat is 18 emmers zuiver drinkwater van de beste kwaliteit iedere seconde. (Drink-)water dat in het voorjaar en zomer steeds schaarser is. Deze grondwateronttrekking vindt plaats direct aan de rand van twee Natura 2000 gebieden van de Zuidelijke Veluwezoom. De huidige grondwateronttrekking door Parenco is daardoor een grote factor in het droogvallen van de beken en de verdroging van waardevolle beekdalvegetaties van de Zuidelijke Veluwezoom.

Alternatief is voorhanden
De zorgen over de voortdurende wateronttrekking zijn des te schrijnender omdat een goed alternatief voorhanden is. In Eerbeek is een voorbeeld van een papierfabriek die het water geheel circulair gebruikt. Zij snappen dat drinkwater gebruiken voor het wassen van papierpulp niet meer van deze tijd is. Parenco is gunstig gelegen aan de Nederrijn. In plaats van schoon, helder grondwater kan zij eenvoudig oppervlaktewater uit de rivier gebruiken.

Dit rivierwater is echter vervuild (nb. Nederland heeft het vieste oppervlaktewater van heel Europa) en daarom kan Parenco dit water alleen gebruiken na een investering in een zuiveringsinstallatie. Maar dat
doet Parenco niet, want gebruikmaken van het schone, Veluwse grondwater is voor hen veel goedkoper.

Stop met pompen
Al geruime tijd zijn de Provincie Gelderland en Parenco verwikkeld in een juridisch steekspel over een nieuwe vergunning voor het onttrekken van grondwater. Door telkens ondermaatse milieu effectrapportages aan te leveren weet Parenco dit dossier al jaren te vertragen, waardoor de oude vergunning van kracht blijft.

In een petitie, die door bijna 4000 mensen ondertekend is, heeft XR i.s.m. de Arnhemse Bomenbond en vele andere organisaties de Provinciale Staten van Gelderland opgeroepen knopen door te hakken en duidelijke eisen te gaan stellen aan het terugdringen van het grondwatergebruik door Parenco. In maart zal de Provincie hierover moeten beslissen.

Vrijdag 22 maart, Wereldwaterdag, zal XR ook Parenco zelf op haar grote maatschappelijke verantwoordelijkheid wijzen. Met iedere dag uitstel brengt Parenco verdere schade toe aan aan de natuur. Parenco zou geen rechterlijke uitspraak nodig moeten hebben om hen te bewegen de verdroging van de Veluwe tegen te gaan. Maar het bedrijf gaat halsstarrig door met de verwoesting van de natuur. XR eist daarom dat het bedrijf stopt met pompen en voortaan circulair en met Rijnwater gaat werken.

Dorpskern Renkum in teken Wereldwaterdag
Vrijdagmiddag 22 maart organiseert XR een aantal publieksactiviteiten in de dorpskern van Renkum. Daarmee wil XR inzichtelijk maken om hoeveel water het gaat en wat de gevolgen zijn voor mens en natuur. Parenco wordt opgeroepen Wereldwaterdag te benutten om de omschakeling naar circulair werken en het gebruik van Rijnwater in gang te zetten.