20 maart - PvdD Café Bomen, Bomen, Bomen!


HEUVELRUG Woensdagavond 20 maart 2024 organiseert de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug een PvdD Café in het teken van bomen en bos in onze gemeente.

Commissielid Remmelt Kielstra zal vanuit de politiek vertellen over de voortgang van het nieuwe bomenbeleid dat in de gemeente wordt gemaakt. Dit beleid gaat over de bomen binnen de bebouwde kom van Utrechtse Heuvelrug. Dat zijn er maar liefst 48.000, waarvan 37.000 straat- en laanbomen en 11.000 bomen aan de bosranden. Bijna evenveel bomen als inwoners!

Annelies Henstra, inwoner van Overberg en auteur van het boek 'Boswerk - over het verlies van bomen en bos in Nederland', zal vertellen over haar liefde voor de natuur. JZij  zal deze avond inspiratie bieden om zélf het natuurwonder te zien, om de ogen te openen voor de opmerkelijke levende wezens die bomen zijn en voor alle functies die ze vervullen.

Tijdens en na de presentaties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Locatie: Cultuurhuis, Kerkplein 2, Doorn. Lees meer >>