88 (flex)woningen op Golfterrein DoornDOORN Woningcorporatie NabijWonen en Rabo SmartBuilds hebben samen een initiatief ingediend voor de realisatie van 88 (flex)woningen op het huidige terrein van de golfbaan in Doorn; 28 sociale huurwoningen (minimaal 30% sociaal) en 60 middensegment huurwoningen. De bedoeling van dit initiatief is om op relatief korte termijn voor woningzoekenden een thuis te realiseren. Het initiatief van 88 woningen is meer dan het aantal dat is genoemd in de huidige plannen (20-30).

Voor middenhuur woningen wil de gemeente dat voorrang wordt gegeven aan jongeren en starters uit onze gemeente die een maatschappelijke en economische binding hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die werken bij de politie, brandweer, in de zorg of het onderwijs. Ook wil ment doorstroming vanuit sociale huurwoningen naar middensegment huurwoningen bevorderen. Precieze afspraken zijn in de maak.

De haalbaarheid van de plannen is afhankelijk van aspecten als participatie, ontsluiting, behoud van natuurwaarden en financiƫle haalbaarheid, bijvoorbeeld de kosten voor het aanleggen van de infrastructuur en nutsvoorzieningen in relatie tot het aantal woningen.

Op termijn kunnen de flexwoningen deels worden herplaatst op het mariniersterrein of worden opgenomen in de totale ontwikkelingen van golfterrein en mariniersterrein tezamen.