Voortgang flexwoningen in Utrechtse HeuvelrugHEUVELRUG Voor de lange termijn vitaliteit van onze dorpen zijn extra woningen nodig. Want ook in Utrechtse Heuvelrug zijn veel mensen op zoek naar een (andere) woning. Er is vooral behoefte aan sociale huur en middenhuur woningen. Daarom verkent de gemeente of zij kwalitatief hoogwaardige flexwoningen kan realiseren. Het gaat om woningen die relatief snel zijn te (ver)plaatsen, voldoen aan de kwaliteitseisen voor permanente woningen en er ook zo uitzien. De gemeente ziet deze woningen op een tijdelijke locatie als een goede oplossing voor woningzoekenden.

De woningen zijn bedoeld voor lokale woningzoekenden die recht hebben op een sociale huurwoning of een huurwoning in het middensegment (tot Є 1.100/maand, prijspeil 1-1-2024). Voor de middenhuur woningen wil de gemeente een voorrangsregeling opstellen voor starters uit de gemeente en essentiële beroepsgroepen, zoals mensen die in Utrechtse Heuvelrug werken bij de politie, brandweer, in het onderwijs of de zorg.

Golfterrein Doorn
Twee partijen hebben bij de gemeente gezamenlijk een initiatief ingediend voor 88 flexwoningen. Na het afronden van de noodzakelijke onderzoeken en de uitkomsten van de participatie neemt het college een inhoudelijk standpunt in over het initiatief en het acceptabele aantal woningen op deze locatie.

Leersum
Aan de Bijenlaan in Leersum zijn de benodigde onderzoeken naar flexwoningen op deze locatie bijna afgerond. De gemeente beoordeelt het initiatief van woningcorporatie NabijWonen voor acht woningen (sociale huur) vooralsnog als kansrijk. Ook deze locatie is van de gemeente. Het college wil rond de zomer het voorstel aan de raad voorleggen om de grond beschikbaar te stellen voor de flexwoningen. Als NabijWonen de vergunning heeft, kan zij starten met de plaatsing van de woningen. De bedoeling is dat deze hier 15 jaar blijven staan. Dit kan eventueel langer worden na een nieuw besluit van de gemeente. De kwaliteit van de beoogde flexwoningen is zo goed dat ze minstens 50 jaar bruikbaar zijn.

Amerongen
De locatie aan de Koningin Emmalaan is van woningcorporatie Rhenam Wonen. Of deze plek beschikbaar is voor flexwoningen is nog niet duidelijk. Dit hangt af van de plannen van Rhenam Wonen voor de bouw van permanente woningen hier. Of dat doorgaat, is weer afhankelijk van de toekomstplannen van sporthal De Ploeg. Hierover zijn gesprekken met de gebruikers van de sporthal, Rhenam Wonen en de gemeente.

Overberg
Het Rijksvastgoedbedrijf neemt aan de Dwarsweg in Overberg het initiatief voor de ontwikkeling van permanente woningbouw. Zij laten een stedenbouwkundig kader maken dat ze begin 2025 willen laten vaststellen door de gemeenteraad. Voor de eventuele ontwikkeling van flexwoningen is de gemeente afhankelijk van de planning van het Rijksvastgoedbedrijf.