Bijeenkomst GoedVolk over woningbouw Stationsgebied Driebergen-Zeist


DRIEBERGEN GoedVolk organiseerde bijeenkomst in Antropia over de voorgenomen woningbouw Stationsgebied Driebergen-Zeist. Voor het Stationsgebied Driebergen-Zeist, een belangrijk gebied voor de natuur, zijn plannen in de maak voor de bouw van 500 tot 2.500 woningen.

De themagroep Biodiversiteit organiseerde op 4 april 2024 een bijeenkomst in Cultuur- en Congrescentrum Antropia: Hoe geven we de natuur een stem? Wat is nodig om te komen tot het beste plan voor de natuur? Ongeveer 60 geïnteresseerden gaven gehoor aan de oproep. Bron: GoedVolk