Bodemsanering voormalig drugslab Overberg afgerond
OVERBERG In maart 2020 is bij toeval een van de grootste drugslabs van Midden Nederland aangetroffen aan de Spoorlaan in Overberg. Vanwege de aanwezigheid van chemicali├źn in de bodem en de aanwezige vijvers was er geen tijd te verliezen en is in opdracht van gemeente Utrechtse Heuvelrug een spoedsanering uitgevoerd. Daarnaast is een traject gestart om de veroorzaker aansprakelijk te stellen voor het vervuilen van het perceel. Omdat de veroorzaker van de vervuiling niet meewerkte hebben provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug en omgevingsdienst Odru de handen ineen geslagen om zo de resterende vervuiling in de bodem toch kunnen saneren. De sanering is nu succesvol afgerond.

De verontreinigingen in de grond en het grondwater hadden zich over een oppervlakte van meer dan 3.000 m2 en tot een diepte van meer dan 4 m verspreid. Van november 2022 tot maart van dit jaar is een omvangrijke bodemsaneringsoperatie uitgevoerd. Tijdens de sanering is bijna 10.000 ton sterk verontreinigde grond afgevoerd en 70.000 m3 grondwater onttrokken en gezuiverd.

Hierbij was gemeente Utrechtse Heuvelrug de opdrachtgever van de sanering en werd de sanering begeleid door de omgevingsdienst Odru. De kosten van deze operatie zijn hoog, de sanering kostte zo’n 2 miljoen euro. De provincie Utrecht heeft voor deze sanering een specifieke bijdrage (SPUK) bij het Rijk aangevraagd en gekregen. Gedeputeerde Water en Bodem Hans Bakker: “Het is verdrietig om te zien dat de productie van drugs zo’n grote verontreiniging in de bodem heeft veroorzaakt. Het is echt verschrikkelijk schadelijk voor het milieu en onwijs kostbaar om zo’n gebied weer schoon te krijgen.”

Na vier jaar is de bodemsanering klaar en kan het perceel verkocht worden. De grond en het grondwater van het perceel zijn nu weer geschikt om gebruikt te worden voor de functie wonen met tuin. Tegen de veroorzaker van de vervuiling lopen nog juridische procedures.