Duidelijke stappen voor het betrekken van inwoners bij plannen


HEUVELRUG Hoe betrek je je omgeving als je iets wilt bouwen, een weg opnieuw gaat inrichten of nieuw beleid wilt maken? Waarom zou je dat doen? En wanneer is het verplicht? Dit alles staat toegankelijk beschreven in de ‘Participatieaanpak - Zo betrek je inwoners en anderen bij je plan’. Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt de gemeenteraad om de afspraken over de rollen en de participatieaanpak vast te stellen.

De gemeente vindt het erg belangrijk dat inwoners en anderen worden betrokken bij nieuwe plannen en bij nieuw beleid. Het gaat niet alleen om plannen van de gemeente zelf, maar ook om plannen van externe initiatiefnemers die iets in de leefomgeving willen veranderen, zoals projectontwikkelaars, inwoners en ondernemers.

In bepaalde gevallen is er een omgevingsvergunning nodig om iets te mogen (ver)bouwen. De aanvrager moet bij zijn aanvraag aangeven of hij daarbij de omgeving heeft betrokken. En zo ja, hoe hij dat heeft gedaan. Dit is niet altijd verplicht maar de gemeente raadt dit wel sterk aan.

In sommige gevallen kan een gemeente participatie wél verplicht stellen. De gemeenteraad gaat hiervoor een lijst vaststellen. Voorbeelden van die lijst zijn twee of meer nieuwe woningen, of een plan voor nieuwbouw op een historische buitenplaats. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag neemt de gemeente de informatie over de participatie mee. Het kan zijn dat de vergunning buiten behandeling wordt gelaten, omdat de participatie niet (of niet voldoende) is uitgevoerd.

De raad gaat ook een lijst vaststellen met initiatieven waarover de raad het college wil adviseren. Want onder de nieuwe Omgevingswet beslist het college over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als een initiatief op deze lijst staat, adviseert de raad hierover aan het college. Het gaat hierbij vooral om grote of ingewikkelde projecten, zoals de aanleg van een zonneveld groter dan 100 m2 of woningbouw in strijd met het gemeentelijke woonbeleid.