Nidos start woongroep voor alleenstaande minderjarige statushouders in Driebergen


DRIEBERGEN In Nederland is de behoefte aan kleinschalige opvang voor minderjarige vluchtelingen, die een verblijfsstatus hebben, op dit moment erg groot. De gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt het belangrijk dat elk kind kan opgroeien en gedijen in een veilige en stabiele omgeving, ook de kinderen die gevlucht zijn als gevolg van conflicten of andere noodsituaties. De gemeente Utrechtse Heuvelrug neemt hierin verantwoordelijkheid door in samenwerking met jeugdvoogdijorganisatie Nidos, in de Mevr. Van Vollenhovenpark 39-40 in Driebergen-Rijsenburg, een woongroep voor 12 alleenstaande minderjarige statushouders te willen huisvesten.

Nidos is de voogdij- en opvangorganisatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dit zijn kinderen en jongeren die zonder ouders hun thuisland zijn ontvlucht. Zodra ze in Nederland zijn, neemt Nidos het tijdelijke voogdijschap op zich en regelt opvang. De medewerkers van Nidos maken de kinderen en jongeren wegwijs in de samenleving en begeleiden ze in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Het is de bedoeling dat in Mevr. Van Vollenhovenpark 39-40 een woongroep van ongeveer 12 jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar komt wonen. Dit zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen met een verblijfsvergunning, zogenaamde statushouders. Nidos is in het hele land op zoek naar passende opvangplekken voor deze jongeren. Dit pand in Driebergen-Rijsenburg is zeer geschikt voor de opvang van jongeren. Nidos kan hen hier de komende vijf jaar een zo stabiel mogelijke woonplek bieden.

Op de woongroep is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De woonbegeleiders zijn er dag en nacht voor de jongeren om hen, naast een veilige woonomgeving ook praktische hulp te bieden en met hulp van andere maatschappelijke organisaties voor te bereiden op hun inburgering in de Nederlandse samenleving. Zo doen zij gezamenlijk het huishouden, koken samen en leren omgaan met financiën. Verder gaan de jongeren naar de middelbare school (vaak eerst de Internationale Schakelklas) en wordt er gezorgd voor een zinvolle dagbesteding.

De gemeente vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een veilige en stabiele opvang van minderjarige alleenstaande statushouders in een huiselijke omgeving met voltijds begeleiding, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en deelnemen aan de activiteiten in de gemeente. Wethouder Boonzaaijer licht toe: ‘Jaarlijks moet de gemeente - net als alle gemeenten in ons land - een vastgesteld aantal statushouders aan woonruimte helpen, de zogenoemde taakstelling. Met de huisvesting van twaalf jonge statushouders op deze locatie kan de gemeente een deel van de taakstelling vervullen zonder een beroep te doen op het beperkte woningaanbod in de al krappe woningmarkt in de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug’.

De vergunningsaanvraag voor bestemmingswijziging van de locatie wordt binnenkort ingediend. De direct omwonenden zijn in een informatiebijeenkomst over deze plannen geïnformeerd. De gemeente betrekt u graag bij deze opvanglocatie om de jongeren zich welkom te laten voelen en om integratie te bewerkstelligen. Inwoners die zich voor deze jongeren willen inzetten of daarover vragen hebben kunnen een mail sturen aan miriam.martens@heuvelrug.nl.