in 2025 tussen Doorn en Langbroek maximumsnelheid van 60 km/uDOORN De provincie is voornemens om op de N227 tussen Doorn en Langbroek een maximumsnelheid van 60 km/u in te stellen. Argumentatie hiervoor is dat conform het uitgangspunt uit het Netwerkperspectief bij langzaam verkeeroversteken 60 km/u wordt ingevoerd.

Dit geldt voor de kruispunten met de Gooyerdijk en de Achterweg. Deze kruispunten liggen dusdanig dicht bij elkaar en bij de bebouwde komgrenzen met Doorn en Langbroek, dat het voor het creƫren van een eenduidiger verkeersbeeld logisch is op dit gehele stuk 60 km/u in te voeren.

Omdat het de voorkeur heeft dat het verkeer vanuit Wijk bij Duurstede en Cothen via de N229 naar de A12 rijdt, is dit ook een logische maatregel.

Het exacte moment van de snelheidsaanpassing is nog niet bekend, maar waarschijnlijk in 2025. Daarbij geldt dat we de snelheidsverlaging combineren met de aanleg van plateaus om daarmee een lagere snelheid af te dwingen.