Minder restafval in Utrechtse Heuvelrug


HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil de hoeveelheid restafval per inwoner verminderen. De ambitie is om de hoeveelheid te verlagen naar maximaal 100 kg per inwoner per jaar. Door afval beter te scheiden kan meer afval een tweede kans krijgen en als grondstoffen beter hergebruikt worden. De gemeente voert in 2025 een prijsprikkel in voor restafval. Inwoners die hun afval beter scheiden, gaan dan in verhouding minder betalen. Zo verminderen inwoners en gemeente samen de hoeveelheid restafval.

Restafval wordt verbrand. Dat is slecht voor het milieu en bovendien erg duur. Zo’n 36 procent van het afval is écht restafval dat alleen maar verbrand kan worden. De andere 64 procent hoort niet in de verbrandingsoven. Door afval goed te scheiden kunnen grondstoffen opnieuw gebruikt worden.

De hoeveelheid restafval wordt uitgedrukt in tonnen (één ton is 1000 kg). In 2025 verwacht de gemeente 4.050 ton restafval op te halen. In 2023 was dit nog 5.155 ton. Een flinke afname dus. Het lijkt er daarmee op dat er in 2025 voor het eerst minder dan 100 kg restafval per inwoner is. Door de invoering van de prijsprikkel op restafval is de verwachting dat deze daling nog verder doorzet.

Wethouder Anouk Haaxma: ‘Op www.mijnafvalweg.nl kunnen inwoners die een kliko gebruiken nu al zien hoe vaak ze restafval aanbieden en of dit vaker of minder vaak is dan andere huishoudens.’ Meer informatie over minder restafval is ook te vinden op www.heuvelrug.nl/allemaal-aan-de-bak.