Partij voor de Dieren stelt vragen over gebruik bossen door commerciële hondenuitlaatservicesDRIEBERGEN Na de verkoop van het Mollebos aan Den Treek-Henschoten, hebben één of meerdere commerciële hondenuitlaatservices hun activiteiten verplaatst naar het bos achter de Algemene Nieuwe Begraafplaats in Doorn, gelegen tussen camping RCN het Grote Bos, de Broekweg en Austerlitzseweg.  Grote groepen honden lopen los door het bos, midden in het broedseizoen. In dit deel van het bos wonen één of meerdere roedels reeën. 

Na overleg met de afdeling handhaving blijkt dat de bebording dusdanig is, dat er op dit ogenblik er niet te handhaven valt: ze zijn niet leesbaar, niet aanwezig of er staat alleen een flessenhalspaal. Voorstel van de afdeling handhaving is om de bebording te laten vervangen en-of plaatsen. 

Rechtsgrond is artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht en er geldt een aanlijnplicht. Daarmee kan er verbaliseerd worden indien de honden loslopen. Er is geen maximum gesteld aan het aantal honden per persoon, zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer die maximaal 4 honden aan de lijn voorschrijft.

De Partij voor de Dieren heeft hier vragen over gesteld aan het college van B&W, dat het in onderzoek heeft.