Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug wil naar de Raad van State over het Henschotermeer

HEUVELRUG Een meerderheid van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het het bestemmingsplan Henschotermeer dat onlangs door de raad van Woudenberg is vastgesteld.

BVH lokaal, OPEN (Partij van de Arbeid, Groenlinks), Partij voor de Dieren en D66 zijn van mening dat een aantal bezwaren die door betrokken partijen naar voren is gebracht, niet zijn geadresseerd. Zij verzoeken onderdelen van het bestemmingsplan voor te leggen aan de Raad van State en vragen het college de Raad in deze te vertegenwoordigen.