Werkzaamheden aan fietspad Rijksstraatweg (N225) in Leersum


LEERSUM Aannemer Dura Vermeer voert vanaf maandag 22 april in opdracht van de provincie werkzaamheden uit aan het fietspad van de Rijksstraatweg (N225) tussen Leersum en Amerongen. Deze werkzaamheden maken deel uit van de aanleg van de doorfietsroute Utrecht Science Park - Veenendaal.

De werkzaamheden betreffen vooral groot onderhoud, waarbij het fietspad van nieuw asfalt wordt voorzien en waar mogelijk wordt verbreed met grasbetontegels. Ook wordt er nieuwe markering aangebracht waardoor het fietspad beter zichtbaar en veiliger wordt. De werkzaamheden vinden plaats aan het fietspad van de Rijksstraatweg tussen het einde van de bebouwde kom van Leersum en de Galakrotonde (aansluiting N225 - Kersweg). De werkzaamheden gaan maandag 22 april van start en duren naar verwachting tot en met vrijdag 14 juni. Bron: Provincie Utrecht