Smakelijke voortzetting - nieuwe beleidsvisie horeca en terrassen gemeente Utrechtse HeuvelrugHEUVELRUG Het college van B&W heeft besloten om de nieuwe Beleidsvisie horeca en terrassen gemeente Utrechtse Heuvelrug ‘Smakelijke Voortzetting’ aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

Wethouder Haaxma:” Tijdens het opstellen van deze beleidsvisie is gebleken dat onze inwoners, bezoekers en ondernemers tevreden zijn met de horeca en terrassen in onze gemeente. Ons doel is dan ook duidelijk: we willen blijven zorgen voor een plezierige horeca-ervaring voor iedereen en goed ondernemerschap in onze horecasector stimuleren. Wat mij betreft een 'smakelijke voortzetting' van ons beleid.”  

Deze visie richt zich op het stimuleren van goed ondernemerschap, het waarborgen van duidelijkheid voor alle betrokkenen en het aanpakken van problemen zoals overlast en criminaliteit. Kernpunten van het beleid omvatten onder andere heroverweging van de indeling in horecacategorieën, instelling van een regelmatig overleg met belanghebbenden en het eerlijk verdelen van vergunningen. De beleidsvisie horeca en terrassen is dynamisch en blijft evolueren in samenwerking met alle belanghebbenden om een gemeente te creëren waar zowel de horeca als de gemeenschap kunnen gedijen.