BVHlokaal completeert verenigingsbestuurHEUVELRUG Tijdens de recente Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug, dat als BVHLokaal actief is in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, is het algemeen bestuur weer op sterkte gebracht. Rick Craanenuit Amerongen werd benoemd tot secretaris/penningmeester en Wout Dekker uit Driebergen-Rijsenburg als algemeen bestuurslid.

De vereniging Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug werd in 2005/2006 als 'protestpartij' tegen de toen voorgenomen fusie van Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg opgericht door toenmalig raadslid Sybe Streekstraen een aantal medestanders. In de jaren erna groeide de kiezersaanhang telkens. Met aanvankelijk 1 raadslid,
later 2 en nu met inmiddels 6 zetels vormt de partij de grootste fractie in de gemeenteraad.

BVHLokaal streeft er daarbij naar het unieke karakter met de groene en cultuurhistorische kenmerken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug te bewaken en te versterken.

BVHLokaal verenigingsvoorzitter Harry de Jong: "DoordatBVHLokaal de enige lokale partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is zonder binding met de landelijke politiek kunnen wij geheel zelfstandig opkomen voor de belangen van de inwoners van onze prachtige dorpen en in het buitengebied. Onze verenigingsleden hebben daarbij een belangrijke stem en wij zijn daarom
erg blij dat wij met een compleet bestuur nu verder kunnen werken aan de invulling van onze
ambities."