Gemeente Utrechtse Heuvelrug houdt € 7,3 miljoen over in 2023


De gemeente Utrechtse Heuvelrug sluit het jaar 2023 af met een positief netto resultaat van €7,3 miljoen. Dat kan naar de Algemene Reserve. De jaarrekening laat daarmee een positieve ontwikkeling zien van de financiële gezondheid van de gemeente. Zo is de schuld van de gemeente met €19 miljoen flink gedaald. Ook het eigen vermogen is flink gestegen (van €32 naar €42 miljoen). Dat maakt de gemeente financieel gezonder dan een aantal jaren geleden. Dat is gunstig, omdat er daarmee een betere basis is voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma in de komende jaren. Daarin staan ook nog een aantal investeringen op het programma(nieuwbouw scholen, aanpassingen aan wegen en maatregelen voor klimaatadaptatie) en dreigen er nieuwe tekorten omdat gemeenten vanaf 2025 minder geld krijgen van het Rijk. Het college biedt de jaarrekening met vertrouwen aan de gemeenteraad aan voor besluitvorming.

Het positieve resultaat komt grotendeels door een aantal meevallers zoals extra inkomsten en minder uitgaven. Zo valt de algemene uitkering van het Rijk financieel voordeliger uit, zijn er rentevoordelen en zijn er meer bouwleges ontvangen dan begroot. Er zijn ook minder uitgaven gedaan doordat niet alle voorgenomen activiteiten tijdig konden worden opgepakt vanwege vacatures.

Wethouder Rob Jorg: “Het college is blij met het positieve resultaat van € 7,3 miljoen in 2023 en vooral ook met het verlagen van de schuld en het verhogen van het eigen vermogen. We hebben daar met elkaar hard voor gewerkt en weverstevigen hiermee de financiële positie van de gemeente. Dat is belangrijk omdat het financiële vooruitzicht vanaf 2025flink verslechtert. Dat komt doordat het Rijk vanaf dan jaarlijks enkele miljarden euro’s gaat bezuinigen op het budget voor gemeenten. Dat geeft onze gemeente tekorten van miljoenen per jaar. We hebben dus nog veel werk te doen om de begroting voor de toekomst sluitend te krijgen.”