Nieuwe Woonzorgvisie Utrechtse Heuvelrug


HEUVELRUG Donderdag 25 april heeft de gemeenteraad vastgesteld dat van 2024 t/m 2030 ongeveer 1.250 woningen mogen worden toegevoegd, bestemd voor maximaal 52.000 inwoners eind 2030. Dat zijn ongeveer 180 woningen per jaar. 

Het kan gaan om nieuwbouw, maar ook om transformatie, splitsen, optoppen en flexwoningen (zie bovenstaande foto), verdeeld over de dorpen in de gemeente. In Overberg en Maarsbergen worden meer woningen toegevoegd vanwege het behoud van de scholen. Er wordt vooral gebouwd voor ouderen en voor starters.

Om woningen betaalbaar te houden moeten nieuwbouwplannen 30% sociale huur, 40% middenkoop- of huur en 30% dure koop- of huur bevatten. In de praktijk is het voor kleine projecten niet altijd mogelijk hieraan te voldoen. Voor die gevallen komt er een (Verevenings)fonds. Als een klein project niet de vereiste 30% sociale huur kan realiseren, stort het een bedrag in het fonds. Daarmee zorgt de gemeente dat er op andere plekken meer dan 30% sociale huur wordt gebouwd. Bron: Heuvelrug.nl