Terugblik infomarkt 24 april stationsgebied Driebergen-Zeist


DRIEBERGEN-ZEIST Woensdag 24 april vond de informatiemarkt plaats over de denkrichtingen voor het maken van de gebiedsvisie voor het gebied Driebergen-Zeist. De avond trok meer dan 160 aanwezigen. Naast de goed vertegenwoordigde bewoners uit de directe omgeving en uit Driebergen en Zeist, waren ook mensen van verder weg gekomen die aangaven interesse te hebben in het wonen in dit gebied. Aan de hand van scenario’s en deelgebieden kregen bewoners en geïnteresseerden de kans om meer te weten te komen over de denkrichtingen. 

Gesprekken werden gevoerd met het stedenbouwkundig bureau en de vertegenwoordigers van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, waarbij diverse ideeën en zorgen werden besproken. Veel gehoorde reacties hadden te maken met de sterke behoefte aan betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen, het belang van groenvoorzieningen, het behoud van een dorpse uitstraling met name achter de Odijkerweg, en de toevoeging van voorzieningen om een nieuwe kern te ondersteunen. Het behouden van de hockeyvelden en de volkstuinen is ook een veelgehoorde wens.

De infomarkt op 24 april was het startpunt van het gesprek over de mogelijke invullingen van het gebied op basis van concrete kaarten. Na de meivakantie volgt een online peiling over de denkrichtingen. Tot slot voegen we alle terugkoppelingen samen in een volledig plan waar iedereen weer op mag reageren.

Heeft u vragen over dit project?  Stel ze via contact@ samenwerkenaandriebergen-zeist.nl.