Woningbouw terrein VandenBerg uitgesteld?


MAARN Het heeft er alle schijn van dat de projectontwikkelaar zich heeft teruggetrokken en dat de plannen zoals deze er in beginsel lagen niet doorgaan. Als één van de betrokken partijen heeft VBMM contact gezocht met de projectontwikkelaar om te horen wat er aan de hand is. 

Men was echter niet van zins enige duidelijkheid te verschaffen. Inmiddels gaan er tal van geruchten rond in het dorp. Hoe het ook zij, het lijkt erop dat het bouwproject (voorlopig) niet doorgaat. Jammer dat de projectontwikkelaar niet de correctheid kon opbrengen de omwonenden en de betrokken organisaties hier rechtstreeks over te informeren. VBMM heeft bij de projectontwikkelaar herhaaldelijk aangegeven dat zij echte participatie op prijs stellen en noodzakelijk vinden. Het niet informeren geeft aan hoe men echt over participatie denkt. Bron: VBMM.nl