Dorpsplein Maarsbergen laat nog even op zich wachten. Inwoners willen actie


MAARSBERGEN Nu de werkzaamheden rond de onderdoorgang Maarsbergen in volle gang zijn, is het zaak om vanuit Maarsbergen snel met concrete plannen te komen inzake de inrichting van het dorpsplein. Tijdens een bijeenkomst van de Dorpsraad in de Weistar gaven inwoners van Maarsbergen aan snel met plannen te willen komen.

De gemeente, bij monde van wethouder Jorg, meent dat hiervoor een “centrumvisie” nodig is en dat Maarsbergen pas na Driebergen en Doorn aan de beurt is. Dat duurt alle betrokkenen veel te lang en samen met de Dorpsraad en andere betrokkenen zijn wij voornemens op korte termijn concrete stappen te ondernemen. Bron: www.vbmm.nl