Amerikaanse eik moet wijken voor geleidelijke overgang naar het bos


Utrechts Landschap heeft vandaag een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd over de bomenkap op landgoed Moersbergen voor omwonenden en geïnteresseerden, nadat commotie ontstaan was over kap van een rij Amerikaanse eiken.

Op dit moment staan op het landgoed Moersbergen twee rijen Amerikaanse eiken op de nominatie om gekapt te worden, een rij bij het grote veld en een rij verderop het terrein. Boswachter Alex legt uit dat Amerikaanse eik slechts minimaal ecologische waarde heeft. De ecologische overgang van het grote veld naar het bos wordt min of meer geblokt door de rij bomen.

De Amerikaanse eiken worden gekapt en vervangen door struweel, o.a. gele brem. Sruweel of struikgewas is een begroeiing die als formatie voorkomt waarin struiken dominant en beeldbepalend zijn. Het resultaat is een geleidelijke overgang van een bloemrijke akkerrand, via struweel (o.a. gele brem), naar de uitgedunde bosrand. Het resultaat is een ecologisch hoogwaardiger overgang van akker naar bos dan nu. Overigens wordt niet de hele rij bomen gekapt. Inheemse soorten, waaronder beuk en eik blijven staan en krijgen de ruimte om te groeien.

Een tweede rij Amerikaanse eik verderop op het landgoed gaat men Kandelaberen. Bij kandelaberen worden de takken van de kroon tot 80% ingekort. De rij Amerikaanse eiken neemt het zonlicht weg van een aantal wintereiken, een eikensoort die het minst voorkomt in Nederland (5%). Wintereiken kunnen bijzonder oud worden, tot wel 1000 jaar. Omdat kandelaberen een zeer drastische ingreep is die ernstige gevolgen kan hebben, is het in Nederland altijd vergunningsplichtig.