Raad besluit burgemeester Naafs aan te bevelen voor herbenoeming

Donderdag 25 april 2024 heeft de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten burgemeester G.F. (Frits) Naafs aan te bevelen voor herbenoeming. Frits Naafs is vanaf 1 september 2006 burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De benoeming van een burgemeester geldt voor zes jaar. In 2012 en 2018 is burgemeester Naafs (ook op aanbeveling van de gemeenteraad) herbenoemd.

In de loop van 2024 beslist de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herbenoeming. Hiervoor vraagt de minister de gemeenteraad om een aanbeveling – en die is nu vastgesteld. Een vertrouwenscommissie van raadsleden heeft de aanbeveling van de raad voorbereid en hierover een voorstel aan de raad gedaan. Daarover is vanavond besloten. Alles rondom een aanbeveling tot herbenoeming is geheim inclusief de raadsvergadering van 25 april. Dat schrijft de Gemeentewet voor.

Later wordt uiteraard ook het Koninklijk Besluit over het al dan niet herbenoemen openbaar gemaakt. De be├źdiging vindt dan plaats in een buitengewone raadsvergadering op maandag 2 september 2024.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat zo snel mogelijk naar de Commissaris van de Koning en die voegt er zijn advies aan toe.