Zeist onderzoekt twee zonnevelden langs de A12 ter hoogte van OdijkZEIST BHM Solar BV uit Utrecht, wil twee zonnevelden ontwikkelen in het buitengebied van Zeist tussen de A12 en het spoor Utrecht-Arnhem. De gemeente Zeist is positief over zonneveld 1, maar terughoudend over zonneveld 2 vanwege de ligging binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Het gaat om twee bij elkaar in de buurt gelegen velden, die samen ongeveer 13 hectare groot zijn. Zonneveld 1 is ongeveer 8 hectare groot en zonneveld 2, waarover de gemeente terughoudend is vanwege de ligging in het NNN, is ongeveer 5 hectare groot. Dit betekent dat de ontwikkelaar voor zonneveld 2 op zoek moet naar mogelijkheden om het zonneveld te combineren met doelstellingen voor de natuur of een alternatief buiten het NNN te zoeken.

Daarnaast onderzoekt de gemeente Zeist samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de mogelijkheid om een nieuwe woonkern te ontwikkelen rondom het station Driebergen-Zeist. Deze ontwikkeling en de ontwikkeling van het zonneveld kunnen samengaan, wat de gemeente Zeist betreft. Bron: Gemeente Zeist